KIEHL VINOX ECO do usuwania wapnia, tłuszczu, cementu

Szybkodziałający, wysokoaktywny środek czyszczący na bazie ekologicznych kwasów do usuwania wapnia i tłuszczu. Przyjazne dla środowiska naturalnego składniki produktu Vinox-eco umożliwiają intensywne rozpuszczanie wapnia i znakomite emulgowanie zbrudzeń olejowych i tłuszczowych.

28,25 zł brutto

Opis

WŁAŚCIWOŚCI
Szybkodziałający, wysokoaktywny środek czyszczący na bazie ekologicznych kwasów do usuwania wapnia i tłuszczu. Przyjazne dla środowiska naturalnego składniki produktu Vinox-eco umożliwiają intensywne rozpuszczanie wapnia i znakomite emulgowanie zbrudzeń olejowych i tłuszczowych. Vinox-eco jest wolny od substancji zapachowych i barwników, dlatego też doskonale nadaje się do obszaru kuchennego i zakładów przemysłu spożywczego. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń materiału!

SKŁAD (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, kwasy organiczne, związki antykorozyjne.
pH (koncentratu): ok. 0,5
pH (roztworu roboczego): ok. 1,5

OBSZAR ZASTOSOWANIA
Do wszystkich kwaso- i wodoodpornych powierzchni i przedmiotów znajdujących się przede wszystkim w kuchniach i zakładach przemysłu spożywczego takich jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, płyty bezpieczeństwa, powierzchnie robocze, kotły ze stali szlachetnej. Nadaje się także do usuwania pozostałości cementu z podłóg wodo- i kwasoodpornych. Powierzchnie i przedmioty sąsiadujące należy wcześniej zabezpieczyć.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powierzchnie i przedmioty sąsiadujące należy wcześniej zabezpieczyć.

Mycie gruntowne:
W zależności od zabrudzenia 1 L na 2-8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię zwilżyć wcześniej czystą wodą. Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować maszyną jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Mycie powierzchni:
W zależności od zabrudzenia 0,5 L na 5-8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię zwilżyć wcześniej roztworem roboczym. Rozprowadzić roztwór roboczy i szorować gąbką, ścierką lub mopem, na zakończenie spłukać lub zmyć czystą wodą. Vinox- eco można stosować przy użyciu działka pianowego przez dozownik Arcantec. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością należy po wyczyszczeniu spłukać wodą pitną (8 L na m2).

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Wskazówki
Właściwe dozowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko. Do przygotowania roztworu roboczego dzięki wysokiej koncentracji produktu potrzebna jest tylko niewielka jego ilość w porównaniu do zwykłych produktów rynkowych (nie koncentratów). Bliższe informacje można znaleźć na internetowej stronie oznakowania ekologicznego UE pod adresem: www.ecolabel.eu. Zawarte środki powierzchniowo- czynne wyprodukowano na bazie surowców roślinnych. Opakowanie recyclingowe.

ZUŻYCIE NA M2
Mycie gruntowne: 75-150 ml
Mycie powierzchni: 5 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Methanesulfonic Acid (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Dane szczegółowe

Pojemność opakowania: 1 litr

Producent: KIEHL

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KIEHL VINOX ECO do usuwania wapnia, tłuszczu, cementu

KIEHL VINOX ECO do usuwania wapnia, tłuszczu, cementu

Szybkodziałający, wysokoaktywny środek czyszczący na bazie ekologicznych kwasów do usuwania wapnia i tłuszczu. Przyjazne dla środowiska naturalnego składniki produktu Vinox-eco umożliwiają intensywne rozpuszczanie wapnia i znakomite emulgowanie zbrudzeń olejowych i tłuszczowych.

Produkty powiązane

Produkty z kategorii

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: